Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

PostHeaderIcon Розпорядження міського голови № 78 від 06.06.2011 року

УКРАЇНА
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА РАДАМИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 06 червня 2011 року № 78
м. Снігурівка
Про затвердження заходівпо забезпеченню доступу до публічної інформації, щостановить суспільний інтерес.
Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 9, 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 5 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», з метою забезпечення реалізації права на доступ до публічної інформації:
1. Взяти до відома, що Снігурівська міська рада:
1) є розпорядником інформації, якою володіє міська рада і яка отримана або створена в процесі здійснення міською радою своїх повноважень;
2) не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
стосовно інформації інших державних органів України, органів державної влади;
стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
2. Затвердити:
2.1. Форму запиту на інформацію (Додаток №1).
2.2. Порядок складення та подання до Снігурівської міської ради запитів на інформацію (Додаток № 2).
2.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (Додаток № 3).
2.4. Інструкцію з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (Додаток № 4).
3. Працівникам міської ради забезпечити дотримання вимог Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію.
4. Відділу з організаційних та правових питань ради:
4.1. Створити систему обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні міської ради, та забезпечити її розміщення на офіційному веб-сайті Снігурівської міської ради.
4.2. Спеціалісту І категорії з організаційних питань ради забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті міської ради Форми запиту на інформацію, Порядку складення та подання до Снігурівської міської ради запитів на інформацію, Переліку відомостей, що становлять службову інформацію; інформації про діяльність Снігурівської міської ради та прийняті рішення.5. Спеціалісту з контролю та діловодства забезпечити надання запитувачам інформації на їх вимогу форм запиту на інформацію та надання роз’яснень щодо Порядку складення та подання до Снігурівської міської ради запитів на інформацію.6. Визначити місце в кабінеті «Громадська приймальня» для роботи запитувачів з документами міської ради.7. Визначити комп’ютер (інвентарний № 10490026), який знаходиться в кабінеті «Приймальня», для ознайомлення запитувачів з інформацією міської ради.8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Міський голова О.А.Ларченко  Додаток № 1 до розпорядження міського голови № 78 від 06.06.2011 року  Форма запиту на інформацію
Розпорядник Снігурівська міська рада інформації  Запитувач ______________________________________________________  (прізвище, ім’я, по батькові – для фізичних осіб, найменування організації, __________________________________________________________  прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних __________________________________________________________  осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи, __________________________________________________________  поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ  Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати__________________________________________________________________  (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити): на поштову адресу _______________________________________________  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, ________________________________________________  будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу _____________________________________________
телефаксом ________________________________________________ за телефоном _______________________________________________
________ ____________  (дата) (підпис)
Примітки. 1. Система обліку, що містить інформацію про документи,  які перебувають у володінні міської ради, розміщена на  веб- сайті http://snigiryevka-rada.gov.ua
2. Запит може бути поданий до міської ради:  на поштову адресу – 57300,Миколаївська область, Снігурівський район, м. Снігурівка, вул.Жовтнева. 124; на електронну адресу – rada-sng@ukr.net;телефаксом – (05162) 2 13 60 за телефоном – (05162) 2 13 60, 2 13 75.
3. Запит може бути поданий особисто до канцелярії міської ради в робочий час: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід – з 12.00 до 12.45.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.  6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:  1) міська рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;
4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Додаток № 2 до розпорядження міського голови № 78 від 06.06.2011 рокуПорядок  складення та подання до Снігурівської міської ради запитів на інформацію
1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит може бути поданий до міської ради:
на поштову адресу – 57300, Миколаївська область, Снігурівський район, м.Снігурівка, вул. Жовтнева, 124; на електронну адресу – rada-sng@ukr.net;телефаксом – (05162) 2 13 60 за телефоном – (05162) 2 13 60, 2 13 75.
3. Запит може бути поданий особисто до канцелярії міської ради в робочий час: понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва на обід – з 12.00 до 12.45.
4. Запит на інформацію подається у довільній формі.
5. Запит на інформацію повинен містити:
– прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
– підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку він може отримати у канцелярії міської ради або яка розміщується на офіційному веб-сайті міської ради.
7. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.
8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює спеціаліст з контролю та діловодства міської ради із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
9. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування міської ради, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
Додаток № 3до розпорядження міського голови № 78від 06.06.2011 року
Переліквідомостей, що становлять службову інформацію
1. Інформація, що міститься у документах міської ради, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію.
2. Доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності міської ради або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.3. Інформація, зібрана в процесі діяльності у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф “Для службового користування”. Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Додаток № 4до розпорядження міського голови №78від 06.06.2011 року
Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає обов’язковий для міської ради та її відділів (далі – розпорядник інформації) порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію (далі – документи).2. Ведення, облік, зберігання і використання документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, а також контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції покладається на спеціаліста з контролю та діловодства міської ради.3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається міською радою, не може бути обмеженим у доступі.
Приймання, облік, розмноження і розсилання документів
4. Приймання та облік (реєстрація) документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, здійснюється спеціалістом з контролю та діловодства міської ради.5. Кореспонденція, що надходить, приймається і розкривається централізовано, при цьому перевіряються номери, кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.6. У разі надходження документів у неробочий час, вони приймаються черговим працівником і передаються наступного робочого дня до канцелярії міської ради.7. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи.8. Облік документів здійснюється шляхом реєстрації у журналах. Сторінки журналів нумеруються, журнали прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується відповідальною особою .9. На кожному зареєстрованому документі, а також супровідному листі проставляється штамп, у якому зазначаються найменування розпорядника інформації, реєстраційний номер документа та дата його надходження.10. Розмноження документів здійснюється за дорученням керівника розпорядника інформації за допомогою наявних засобів оргтехніки.11. Розсилання документів здійснюється канцелярією поштовим зв’язком або наручно .
Формування виконаних документів у справи
12. Документи після їх виконання формуються в окремі справи.13. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ розпорядника інформації.
Використання документів
14. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Зберігання документів
15. Документи зберігаються в окремих справах в канцелярії міської ради з терміном зберігання відповідно до номенклатури справ.