Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

PostHeaderIcon Аналіз

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сесії Снігурівської міської ради «Про встановлення ставок єдиного
податку для суб
ۥєктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб на території
м. Снігурівка
».

 

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення рішення сесії міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка».

 

1. ОПИС ПРОБЛЕМИ

У зв’язку із набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) (далі Кодекс), Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 04.11.2011 №4014-VІ та втратою чинності Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.1998 №727/98, з метою безумовного виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» та недопущення суперечливих ситуацій Снігурівською міською радою розроблено проект рішення сесії міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка».

Суб’єктами, на яких неврегульованість зазначеної проблеми справлятиме негативний вплив, є:

– платники місцевих податків і зборів;

– органи державної податкової служби, на які покладені функції зі справляння місцевих податків і зборів;

– органи місцевого самоврядування, які повинні чітко дотримуватися принципу верховенства закону.

Таким чином, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка».

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ РЕГУЛЮВАННЯ

Метою прийняття проекту рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка» є:

 

1. запровадження ставок єдиного податку з фізичних осіб-підприємців відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями;

2. встановлення рівних умов розвитку підприємництва у місті на конкурентних засадах відповідно до діючого законодавства;

3. забезпечення прозорості та підтримки розвитку підприємництва місцевою владою;

4. стимулювання розвитку та сприяння легалізації об’єктів торгівлі для збільшення бази оподаткування у місті Снігурівка;

5. отримання додаткового обсягу надходжень до міського бюджету.

 

3.Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

За умови не встановлення ставок єдиного податку з фізичних осіб- підприємців єдиний податок на території міста буде стягуватися з платників у порядку, встановленому пунктом 3.5 статті 12 Податкового кодексу за мінімальними ставками та без застосування відповідних відсотків, що призведе до втрат міського бюджету.

Це суперечить пункту 5 розділу ХІХ Кодексу, регуляторним принципам, принципам конкуренції. Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найраціональнішим, оскільки відповідає пункту 10.3 статті 10, Кодексу, Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

– пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

– здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

– введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку сплати єдиного податку у місті Снігурівка, одночасно з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати єдиного податку відповідно до чинного законодавства належить Снігурівській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на загальнообов’язковості рішень Снігурівської міської ради для виконання на території м. Снігурівка, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу України.

 

4. МЕХАНІЗМ ТА ЗАХОДИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛІ

1. приведення умов оподаткування до діючого законодавства;

2. прийняття рішення міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка»

3. затвердження груп платників єдиного податку для обчислення ставок єдиного податку для фізичних осіб – підприємців та інших факторів, що впливають на обчислення.

4. Детально регламентовані розміри ставок єдиного податку для конкретних видів діяльності згідно визначених групп.

5. Охоплення ставками єдиного податку ширшого кола фізичних осібпідприємців.

 

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Снігурівської міської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

 

5. ОБГРУНТУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ У РАЗІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта міською радою будуть реалізовані повноваження, передбачені Податковим кодексом і законодавчими актами України та встановлено розміри ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців.

На досягнення поставлених цілей у разі прийняття даного рішення можуть впливати такі негативні зовнішні фактори:

перехід фізичних осіб – підприємців на загальну систему оподаткування, або в третю групу платників єдиного податку;

зменшення кількості фізичних осіб – підприємців,

зміна законодавства.

 

6.ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВНАСЛІДОК

ПРИЙНЯТТЯ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єктів господарювання-фізичних осіб, які є платниками єдиного податку, які здійснюють свою діяльність на території м. Снігурівка.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян, інтереси суб’єктів господарювання, інтереси органів влади.

Сфери та види впливу

Інтереси громадян – розширення сфери послуг, що надаються. Створення додаткових робочих місць.

Інтереси суб’єктів господарювання – надання свободи суб’єктам підприємницької діяльності у виборі видів діяльності.

Інтереси органів влади – зменшення тіньового сектора економіки і збільшення кількості суб’єктів господарювання.Позитивний імідж.

 

 

 

 

Таблиця вигод і витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів суб’єктів підприємницької діяльності

 

1.Підвищення граничного обсягу доходів протягом календарного року для всіх категорій підприємців – «спрощенців»

2.Рівні конкурентні умови для всіх суб’єктів господарської діяльності

3. Прозорість дій місцевих органів влади, гарантоване забезпечення належними умовами для забезпечення життєдіяльності міської ради

4.Відміна сплати 50% від ставки єдиного податку за кожну найману особу

5. Поділ суб’єктів підприємницької діяльності, які користуються спрощеною системою оподаткування на групи за обсягом річного доходу.

6.Забезпечення інтересів територіальної громади

 

1.Обовязкові платежі податкового характеру.

2.Витрати часу на переоформлення свідоцтв по єдиному податку;

3.Збільшення витрат на сплату єдиного податку для низки суб’єктів господарської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера інтересів громадян

 

Збільшення фінансування міських соціальних програм, збільшення надходжень до бюджету розвитку міста, що забезпечить можливість збільшення капітальних видатків (на будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; розвиток дорожнього господарства тощо)

 

 

 

 

Сфера інтересів органів влади

 

1.Вдосконалення законодавчої основи оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2.Зменшення тіньового сектора економіки, легалізація діяльності суб’єктів господарювання

3.Збалансованість інтересів суб’єктів малого підприємництва та органів влади

4. Збільшення надходжень до міського бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

1. Процедура розробки регуляторного акта, збільшення навантажень на працівників державних установ щодо забезпечення виконання вимог, встановлених проектом

 

 

 

6. СТРОК ДІЇ

Рішення сесії Снігурівської міської ради ради «Про встановлення ставок єдиного податку для субۥєктів підприємницької діяльності – фізичних осіб на території м. Снігурівка» є загальнообов’язковим до застосування на території міської ради і термін його дії необмежений, із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни чинного законодавства чи в інших необхідних випадках.

 

7. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Результативність регуляторного акта відстежуватиметься за наступними показниками:

 

1. Кількість платників єдиного податку, на яких поширюватиметься дія запропонованого регуляторного акту.

2. Рівень проінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акту.

3.Кількісті найманих працівників, за рахунок розвитку підприємницького середовища;

4.Кількість отриманих коштів в бюджеті розвитку (внаслідок прийняття запропонованого проекту рішення міської ради), направлених на фінансування капітальних видатків.

 

8. ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

 

Заходи щодо відстеження результативності : базове відстеження (через шість місяців після набуття чинності регуляторного акту), повторне відстеження ( через один рік після базового ), періодичне відстеження (раз в три роки після повторного відстеження).

 

 

 

 

Перший заступник міського голови О.М. Катков