Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Сер    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

PostHeaderIcon Впровадження системи обліку, що містить публічну інформацію

 

 

УКРАЇНА
СНІГУРІВСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Від 30 серпня 2012 року № 157
м. Снігурівка

Про впровадження системи обліку публічної інформації в Снігурівській міській раді.

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», Постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації», з метою забезпечення прозорості та відкритості діяльності міської ради, створення механізмів та реалізації прав громадян і юридичних осіб на доступ до публічної інформації:
1. Створити систему обліку публічної інформації, розпорядником якої є міська рада, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі документів, що містять публічну інформацію, та надання доступу до неї за запитами.
2. Затвердити:
2.1. Положення про систему обліку публічної інформації (додаток 1).
2.2. Форму електронної облікової картки (реєстру) документа, розпорядником якого є Снігурівська міська рада (додаток 2).
3. Визначити виконавчий орган Снігурівської міської ради відповідальним з питань створення, функціонування та контролю за провадженням (веденням) системи обліку публічної інформації, розпорядником якої є міська рада.
4. Відділу з організаційних та правових питань ради забезпечити оприлюднення, систематичне оновлення системи обліку публічної інформації на офіційному сайті міської ради та безперебійний доступ до неї.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської ради Андрющенко Т.Г.

Міський голова О.А.Ларченко

 

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
30 серпня 2012 № 157

 

ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

 

1. Це Положення розроблене на виконання законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” і встановлює загальні вимоги щодо забезпечення збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення, функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в якій реєструються документи, розпорядником яких є Снігурівська міська рада, а також забезпечення публічного доступу до них.
2. Система обліку публічної інформації (далі – система обліку) –це електронна база даних, що містить інформацію про документи, розпорядником яких є Снігурівська міська рада (далі – документи).
3. Адміністратором системи обліку є виконавчий орган Снігурівської міської ради.
4. Адміністратор системи обліку в межах своїх повноважень забезпечує: реєстрацію документів; стабільну роботу системи обліку; оприлюднення системи обліку на офіційному сайті; надання доступу до системи обліку за запитами; здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку; можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її частин користувачами системи обліку; здійснення інших функцій відповідно до законодавства.

Порядок формування та ведення системи обліку

5. Виконавчий орган Снігурівської міської ради як відповідальний з питань створення, функціонування та контролю за провадженням (веденням) системи обліку:
здійснює формування електронної облікової картки документа;
вносить в систему обліку інформацію про документи, розпорядником яких є міська рада, згідно з електронною обліковою карткою документа;
систематично подає до відділу з організаційних та правових питань ради інформацію з системи обліку для оприлюднення на офіційному сайті міської ради;
здійснює поточне оновлення інформації у системі обліку;
здійснює щомісячну публікацію оновлень у системі обліку;
готує аналітичну інформацію та статистичну звітність стосовно документів, що містять публічну інформацію, та внесені до системи обліку;
систематично інформує секретаря міської ради про внесення змін до системи обліку;
контролює надходження інформації в електронному вигляді від працівників міської ради щодо виправлень та змін у разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше;
надає можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій шляхом копіювання інформації з системи обліку або її частин користувачами системи обліку;
вносить пропозиції щодо оновлення програмного забезпечення та технічного обслуговування системи обліку;
здійснює інші функції, які забезпечують функціонування системи обліку та доступу до неї користувачів.
6. Система обліку ведеться державною мовою.
!7. Реєстрація документів у системі обліку здійснюється за допомогою автоматизованої системи організації діловодства „ДОК ПРОФ 2.0”.
8. Наповнення системи обліку інформацією та її структурування відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в електронній обліковій картці, яка складається за такою формою:
номер облікової картки;
назва документа;
номер, дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації;
підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації;
галузь, ключові слова;
тип, носій;
вид;
проекти рішень;
форма зберігання документа;
місце зберігання документа;
додаткова інформація.
9. Внесення змін до системи обліку в разі виявлення неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення змін, змісту змін та дати.
10. Працівники міської ради – виконавці документів, що містять публічну інформацію:
надають електронний примірник документа упродовж 1 доби з дня надходження або створення документа;
інформують про необхідність внесення змін до системи обліку, у зв’язку з виявленням неточності, помилки або зміни інформації щодо документа, зареєстрованого раніше.
11. Внесення до системи обліку відомостей про документи здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.
12. У разі втрати документа, закінчення терміну його чинності чи зберігання, передачі документа до іншого розпорядчого органу, в обліковій картці зазначається відповідна інформація із занесенням її до системи обліку.
13. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

Користування системою обліку

14. Доступ до інформації, що міститься в системі обліку, здійснюється безоплатно через офіційний сайт міської ради в мережі Інтернет.
15. Право на доступ до інформації, що міститься в системі обліку, має кожний користувач без будь-яких обмежень шляхом пошуку, перегляду, отримання електронних копій документа з системи обліку в цілому або його частин.